Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 


Doporu?uji je používat co nejmén? a se zdravým rozumem!
Uvedené kódy jsou zatím pouze jen ty základní, které vám mohou pomoci p?i formátování úkol? tak, aby text vypadal lépe nebo pokud je t?eba n?co zvýraznit. Nedoporu?uju je používat v ostatních diskuzích apod.!

<b>Text</b> Tu?ný text
<u>Text</u> Podtržený text
<i>TexT</i> Kurzíva

 

Kódy je možné mezi sebou r?zn? kombinovat nap?.

<b><i>Text</b></i> bude vypadat Takto
<u><b>Text</u></b> bude vypadat Takto

 
Forum