Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Velikonoce

RPG a RL datum: 1.4.2086 (24.5.2014)

Hlavní velikono?ní program probíhal na b?ehu jezera, kde se dala nalézt spousta ukrytých ?okoládových vají?ek. Taktéž zde prob?hla sout?ž v kutálení zv?tšeného vejce do kopce.

Vzhledem k velikonocím na Apríl se strhlo dosti zajímavé pozdvižení ve Velké síni. T?i ministerští pracovníci totiž p?išli práv? do Sín? zatknout nikoho jiného, než samotnou ?editelku Alex G. F. Essaouir.

N?kolik student? se pokusilo zadržet, což však ve výsledku nebylo zrovna úsp?šné. Našt?stí to ale nebylo ani nutné. Paní ?editelka se o sob? dokázala skv?le postarat sama a tak všichni t?i muži skon?ili pon?kud indisponováni, jen Alex z?stala stát pevn? na nohách.

Následujícího dne bylo na nást?nce školy  oznámeno, že šlo pouze a jen o Apríl. Doty?ní tedy s ministerstvem nem?li pranic spole?ného a ?editelce žádné problémy nehrozili.

 
Forum