Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: 27.2.2086 (8.5.2014)

Pod taktovkou zmijozelské primusky Teily H. Clarisové se uskute?nilo sá?kování na originálních sjezda?ských prost?edcích vyrobených ?leny zú?astn?ných tým?.

Krom užití si sn?hu šlo také o sout?ž, p?i?emž se hodnotilo mnoho parametr?, od originality sjezda?ského ná?iní, p?es výzdobu prost?edku až po eleganci a techniku jízdy.

 
Forum