Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: 1.10. 2085 (1.3. 2014)

Jak je již tradicí, i tentokrát jsme se krátce po za?átku roku sešli v Mrzimorské spole?enské místnosti, abychom mezi sebou p?ivítali nové tvá?e.

Nebyla nouze o dobré jídlo ani pití, stejn? tak jako o menší, a? neplánované, pozdvižení. Vše však nakonec prob?hlo v po?ádku a v??íme, že si to zú?astn?ní užili a alespo? trochu se seznámili se svými novými spolužáky.

 

 

 
Forum