Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 28.6.2013 (26.6.2084)

Byl teplý ve?er, když do zdánliv? prázdné Mrzispolky vstoupil kolejní ?editel. Dostalo se mu uvítání v podob? dvojitého "Baf!" od Otty a Jamese. A vzáp?tí dorazila i neunavená ?ást koleje.

Nastal ?as vítání, zdravení se, s?ítání bod? a ujiš?ování, že Mrzimor je navzdory t?etímu místu stejn? po?ád nejlepší a všichni se máme rádi. Ostatn?, kdybychom nebyli nejlepší, nedostali bychom ob?í dort, že. N?kte?í se na n?j vrhli s radostí a nadšením, další pose?kali, zabráni do hovor? o dracích, rva?kách, drbech a tak dále a podobn?.

Bohužel spo?ádání dortu, celoro?ní boj o známky a blížící se prázdniny si vybraly své. Nikomu se do žádných velkých aktivit necht?lo, hovor lín? plynul, a a?koliv si Moris p?ipravil n?jakou sout?ž, nakonec se nekonala. Démoni, potvory, nikdy nespí. Proto jsme se nakonec všichni ješt? p?ed p?lnocí odebrali do pelech?.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum