Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 11.5.2013 (1.3.2084)

Svátek pat?ící Mrzimoru byl ?ádn? oslaven u jezera. Na zamrzlé ploše se odehrávala speciální forma curlingu, kdy místo kamen? sloužily horké konvi?ky s ?ajem. Ú?astníci tedy museli mít z bezpe?nostních d?vod? rukávky. Pro diváky byl p?ichystán altánek s pestrou nabídkou ?aje a jiného ob?erstvení, které rozhodn? stálo za to zkusit. Vyskytoval se zde totiž i chameleónský ?aj s roztomilou vlastností - tomu, kdo ho vypil, nabrala k?že hezkou a jasnou barvi?ku, až p?ipomínal mimozemš?ana.

Celý den zahájili pánové MacKenna a Doodle vysv?tlením, o co vlastn? p?jde. Mnohem víc pozornosti o?ekávateln? p?itáhl Banán v ?okolád?, a tak na led nejprve musely vyrazit týmy vedené práv? prefekty. První set vyhrálo duo Matt a Bianca (nahradila Valerii uprost?ed hry). Mezitím stihlo mnoho profesor? i student? okusit krásy chameleónského ?aje a návšt?vníci za?ali p?iznávat barvu.

Další hra se neodehrála. Do ?ajového království p?eci jen dav k ve?erním hodinám trefil a mohl za?ít koloto? nalévání ?aje, obsluhování, áchání nad novou barvi?kou a ?ešení hromady d?ležitých osobních v?cí. Ve?er zp?íjemnil fakt, že na klidný pokec se stavila zna?ná ?ást profesorského sboru, Banánek úsp?šn? somroval pohlazení a/nebo kosil stoly, no a uskute?nil se i pokus oslavit na led? narozeniny.

Mnozí se rozešli až dlouho po p?lnoci, barevní víc než testovací paletky v obchodech. Nejh?? to odnesl Torn A. Duncan, nebo? m?l puntíky, proužky a st?ídaly se na n?m barvy fuchsiová, tmavomodrá, zelená a oranžová.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum