Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 1.5. - 2.5.2013 (7.2. - 8.2.2084)

Výroba pala?inkových oblek?:

Den p?ed pala?inkovým dnem se skupina odvážlivc? vedená Lenou Madeirou a Teilou sešla ve Velké síni, kde se pokoušela vyrobit n?jaké to oble?ení z pala?inek. Každý to pojal r?zn?, n?kdo vyráb?l šaty, do kterých cht?l navléct jednu ze zelených prefektek, druhý se pro zm?nu rozhodl pro pala?inkovou boxovací rukavici.

V?tšina lidí byla z tohoto nápadu nadšená a ?íkala, že oble?ení z jídla bychom ve škole m?li vyráb?t ?ast?ji. P?i odchodu ale spousta lidí prohlásila, že jim je špatn? a ješt? dlouho bude.

Šleha?ko-dortíková bitva:

V den D, tedy v ten osudný, Pala?inkový den, se pak na nádvo?í odehrála bitva. Za pomoci šleha?kového d?la po sob? r?zn? sta?í studenti metali práv? šleha?ku a dortíky. Mezi t?mi, jež ránu schytali, ovšem nebyli pouze studenti, ale dokonce i náš školník, kterého to samoz?ejm? p?kn? rozzlobilo. Nakonec se ovšem i on na chvíli do bitvy zapojil, než odešel a nechal tam zbylá d?cka se do sytosti vyblbnout.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum