Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 28.4.2013 (23.1.2084)

Této akci p?echázela sout?ž o nejlepší historické vozítko. M?lo být v ideálním p?ípad? n?jak spojeno s Helgou, zakladateli, Bradavicemi ?i alespo? oním ?asem. Do sout?že bohužel dorazil pouze polštá?, a tak v rámci zachování tématu prefekt s primusem zap?j?ili lo?ku, p?emalovali ji na vikingský drakkar a v p?evlecích vyrazili vst?íc kopci.

Ú?ast za Mrzimor nebyla moc hojná a z velké ?ásti nás dopl?ovali i p?íslušníci jiných kolejí. Kone?ný sou?et vozítek byl tedy v po?tu ?ty?. Speciáln? tvarovaný kus k?ry pilotovala Valentini Sunshine. Na polštá? nasedla Tess Cont. Vani?ku ovládaly dívky Hella Chaos Small a Arishell Clouser, kterým do všeho kecal Michael E. Cypher. A v poslední ?ad? sn?hovým mo?em plula i zmi?ovaná lo?.

A?koliv mnozí uprost?ed kopce zjistili, že podobnou kravinu už nikdy d?lat necht?jí, na ošet?ovnu nikdo nemusel a jediným zran?ním byly vy?vané hlasivky.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum