Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 17.4.2013 (28.12.2083)

Skupinka student? vyrazila z Bradavic do Prasinek, aby se setkali s oním neznámým cizincem. Nejprve zastavili na Nám?stí, aby po?kali na všechny ty zdržova?e, co pot?ebovali ??rat a podobn?.

B?hem ?ekání n?kte?í málem dostali infarkt, jelikož se na nám?stí ozvaly najednou hned dv? rány ozna?ující p?emíst?ní. O první mizející dvojici toho mor?ata mnoho neví, každopádn? druhou osobou se ukázala býti Carmen, se kterou se všichni rádi uvítali.

Následovalo další neplánované setkání, kdy skupinu zastavily profesorky Alen King a Veron Fast s žádostí o to, zda by skupinka nemohla fungovat jako odborní konzultanti ohledn? Patronova zaklínadla.

Poté, co se ukázalo, že Alen má za patrona kot? a Veron ptá?ka, úderný tým vyrazil do Brumbálovy ?ajovny, nebo? primus n?jako nevydýchal pohled na bílou ko?ku. Zde se kone?n? objevil sk?ítek Alberico a prozradil, že jeho pána, Alfréda Cerrituse, zaujal náš ?lánek v Bradavi?níku. Podle n?ho kresba, kterou jsme publikovali, m?la odkazovat na klášter Lindisfarne (non poznámka: ne že bychom si to ze všech t?ch dojm? a pojm? pamatovali p?esn?) a nazna?ovat první bitvu s Vikingy.

Zárove? projevil zájem o druhou desti?ku, tou dobou v držení Bradavického školníka. Po n?jakém tom okecávání ji studenti nakonec p?islíbili získat zp?t a za doprovodu Carmen se vrátili do hradu, kde už na n? netrp?liv? ?ekal kolejní ?editel.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum