Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Svatba sle?ny de Shell s panem Gallagherem

Dne: 11.4.2013 (21.12.2083)

Do Bradavic se sjel zástup bývalých student? i p?átel hlavních hv?zd ve?era. Sí?, pro tento ve?er vyzdobena a stoly speciáln? rozestav?ny kolem zdí. Nejkrásn?jší však pochopiteln? byla nev?sta, kterou k oltá?i místo otce vedl neohrožený Sir Thomas Stanley. Zde ji p?edal ženichovi jako kus dobytka a sám si šel sednout.

Ob?ad v tu chvíli p?evzal oddávající a atmosféra v místnosti zhoustla, neb šlo do tuhého. Byly p?ipomenuty závazky vzniklé uzav?ením manželství, radosti i strasti života, až kone?n? došlo na tu zásadní otázku. Oba odpov?d?li ano, sprint s vle?kou se nekonal, a tak se mohlo p?ejít ke kroužkování, líbání (zejména mladší ro?níky to ono komentovaly táhlým "F???j!") gratulování, Stanley si ?as krátil ?etbou a úkoly...

Ješt? p?ed hostinou a mezi hostinou následovalo i n?kolik svatebních zvyk? (rozbíjení talí?e, hledání manželky po ?ichu), což bylo zajímavé setkání s kouzelnickou kulturou. Ale i tento skv?lý den nakonec skon?il a všichni se po nadlábnutí rozešli.

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum