Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Dne: 31.3.2013 (11.11.2083)

V onen den jsme se sešli v naší spolce a po chvilce ?ekání na opozdilce, nahán?ní hr?zy, jak je podzemí plné démon?, a rozdávání klubí?ek úderný žlutý tým vyrazil. Ú?ast byla vskutku hojná, a tak jsme se táhli jako štr?dl. Nelze ?íct, zda na tom byl lépe p?edvoj, závoj, konec ?i prost?edek, jelikož pavouci si nevybírali a úto?ili na absolutn? všechny. 

Další p?ekážkou posléze byl jakýsi vodní p?íkop. Našt?stí byl z ?ásti zacpaný bahnem, a tak sta?ilo stisknout nos, obrnit se proti všemu tomu slizkému blé a vše p?ejít. Následovalo setkání s rarachy, které náš prefekt Arthur vypustil do vzduchu z truhly v podzemí. Jeden prvák se málem rozsekal díky tomu, že ho raraši vynesli do výšek a posléze i pustili. Rarachy jsme nakonec vy?ídili a hrdinn? p?ed jejich omrá?enými mali?kostmi prchli.

Poslední zastávkou byl pak výklenek s obrázkem a desti?kou. Bohužel jsme nic moc prozkoumat nestihli, jelikož onen hluk, co tak naše poty?ka s rarachy ud?lala, p?ivedla i našeho školníka. Nem?l zrovna skv?lou náladu, takže nás vypoklonkoval a zabavil v podstat? vše, co jsme m?li. Krom? na papíru obkresleného jakéhosi znaku. Ten byl spolu s popisem události publikován v Bradavi?níku.

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum