Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

 

RPG a RL datum: 28. 4. 2085 (30. 12. 2013)

 

V d?sledku zjišt?ných informací z iluze a náznak?, že Rowena schovala na žádost Helgy u základ? Velké v?že jakousi knihu, se skupina student? v doprovodu profesora Siona vypravila do podzemí, aby knihu našli. A to se jim také po n?kolika problémech a komplikacích zdárn? poda?ilo.

 

 
Forum