Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: 27. 10. 2084 (28. 9. 2013)

P?ednáška o etiket?
Pod vedením sle?ny sle?ny Williamsové bylo možno se v klubovn? seznámit se základy slušného chování. A?koliv se však p?ednášející opravdu snažila, debata se ?asto uchylovala spíše k filosofickým otázkám, zda je nap?íklad vhodné, aby prefekti navád?li studenty ke lžím ("Ano, pokud n?koho nemáš ráda, prost? se p?etva?uj a pop?ej mu dobrý den!").
Pod?ezávat si pod sebou imaginární v?tev za?ala pak Mellisa ve chvíli, kdy p?ítomným pohrozila, že je zm?ní v žáby. To vypukly dohady, zda je takový ?in v?bec etický, kde a kdy se o tom prefekti u?í a podobn?. P?ednáška se pochopiteln? neobešla ani bez komentá?? na adresu emancipaci žen a mén?cenností mudl?, vhodnosti i nevhodnosti n?kterých témat a neustálého brblání, že se má ?lov?k vlastn? po?ád jen p?etva?ovat. Le? nakonec všichni p?eci jen krátkou p?ednášku vydrželi, aniž by prefektku vypískali ?i po odchodu šli provád?t pravý opak.

Dresscode

Zásady slušného stolování

Tane?ní lekce
Tane?ní lekce pod vedením mistra Doodla.

 
Forum