Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: 21. 10. 2084 (26. 9. 2013)

V 18:00 se skupina odvážlivc? sešla ve spole?enské místnosti. Záhy dorazila i naše ó kapitánka Mia a informovala nás, že se n?jak zapomenula domluvit s šafá?em a dýn? na Halloweena budou jen pokud budeme dostate?n? nenápadní p?i jejich... vyp?j?ování... Což u n?kterých vyvolalo obavy, zda nedostanou trest, u jiných zase nadšení. Le? byli jsme pou?eni, že problémy se budou ?ešit až co p?ijdou, a tak úderní zlod?ji vyrazili za svým lupem.
Cesta k místu prob?hla celkem v klidu. Po krátké vále?né porad? opustil tým úkryt poblíž strom? a vyrazil k dýním st?eženým plotem. A spícím hafon?m. Což bylo zjišt?no málem až ve chvíli, kdy se na n?j šláplo. Ale jsme šikovná banda, a tak po konstatování, že nikdo k jídlu moc nemá a že ho neomrá?íme jsme se dali do p?elézání plotu. N?kte?í se na n?m tak trochu zasekli, když šafá? vykoukl z okna. Mezitím se hafo? probudil, a tak akce "ulov si svoji dýni" musela prob?hnout bleskurychle. Ve výsledku první ?ást skupinky s Miou v ?ele prchla, zatímco konec teprve p?elézal plot. Nakonec však všichni i se svými dýn?mi (tedy, jedna dýn? padla za vlast) zmizeli v hradu.

 
Forum