Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: od 14. 9. 2084 do 26. 10. 2084 (8. 9. 2013 do 27. 9. 2013) 
Místo: Mrzimorská spole?enská místnost a všude jinde

Jelikož se v zá?í slaví mezinárodní den pirátštiny, rozhodla se kolej tímto "svátkem" inspirovat a tématicky vyzdobit spole?enskou místnost. Krom? toho probíhala akce Piráti sob?, kdy si samotní studenti sestavovali slovní?ek tajných kód? a pojm?, které pak používali i mimo prostory koleje. (N?kolik profesor? si vysloužilo i vlastní p?ezdívky.)
Cílem bylo zmást okolí, nenásiln? utužit náležitost ke koleji a seznámit nová?ky ješt? nadšené do všemožných pirátských akcí. Což se alespo? z ?ásti poda?ilo a b?hem zá?í a ?íjna bylo možné vídat mor?ata pobíhající po Velké síni a nejen v ní v kostýmech pirát? a provád?jící všemožné p?epadové akce.

 
Forum