Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

RPG a RL datum: 13. 9. 2084 (7. 9. 2013) 


Již tradi?n? jsme se sešli na p?espávání ve spole?enské místnosti. Tentokrát však na programu nebyla žádná pohádka, nýbrž jsme prvá?k?m shrnuli, co se s kolejí zažilo minulý rok a jaké akce mohou nedo?kav? vyhlížet. Zárove? byli i krátce informováni o tom, do jaké koleje že se to vlastn? v?bec dostali.
Zmínili jsme i záhadnou tabulku nalezenou ve sklepení hradu a že je t?eba kone?n? zabrat a rozluštit její tajemství. Bohužel už byli všichni vesm?s unavení, a tak se pouze Arthur pokusil o jakousi komickou vložku, kdy si na n?kolika studentech vyzkoušel kouzla ze seminá?e žertovných kouzel. V?tšina se však poté uložila ke spánku, jen n?kte?í vyrazili do chodeb hradu hledat jakéhosi Krakena, co obsadil dív?í koupelnu a vytopil ji.

 
Forum