Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Narozena: 15. 5. xxxx
P?vod: ?istokrevný
Zam?stnání: Profesorka (bylinká?ství), kolejní ?editelka Mrzimoru
Znamení: Býk
Výška: Malá

Pomona Prýtová se narodila 15. kv?tna, rok bohužel není známý.  Když už jsme u neznámých v?cí, tak ani rodišt? bohužel není známo. Zato ale víme, že je ?istokrevného p?vodu, ze staré bylinká?ské rodiny.
Pomona nejenže u?ila na škole ?ar a kouzel v Bradavicích, dokonce tam i studovala v mládí. Nastoupila v 11 letech, jakožto prvák. Moudrý klobouk malou Pomonu za?adil do Mrzimoru. V koleji se jí líbilo a hned si oblíbila p?edm?t Bylinká?ství. Ten se posléze stal jejím nejoblíben?jším p?edm?tem. Po dostudování se do školy vrátila, tentokrát však odložila Mrzimorský stejnokroj a nasadila zást?ru, rukavice a místo u?ebnic nosila kv?tiny.
Studenti, profeso?i, duchové a dokonce i brn?ní jí m?li rádi. A tak není divu, že brzy usedla v ?ele celé mrzimorské koleje.
Když v devadesátých letech za?ala nám známá kouzelnická válka, byla Pomona proti Voldemortovi, dokonce i proti své chvilkové kolegyni Dolores Umbridgeové. Pozd?ji i proti Severusovi Snapeovi – z toho vyplývá, že hájila práva student?.

P?ed n?kolika desítkami let, kdy se znovu otev?ela tajemná komnata a opakovaly se útoky Baziliška, které narušili výuku a celý chod Bradavic, postarala se o napadané studenty práv? Pomona za pomoci ko?ene z Mandragory.
Rok p?ed komnatou se podílela i na zabezpe?ení vchodu do tajemné komnaty. Hlavní vchod samoz?ejm? hlídal pes s t?emi hlavami, ale hned pod ním se skrývala past, kterou nastražila samotná Pomona Prýtová. Nasadila do komnaty ?áblovo osidlo, které m?lo nepovolané osoby zastrašit a hlavn? nepustit dál.
V neposlední ?ad? se starala o Vrbu mláti?ku, když byla poškozená.
I ona se zapojila do bitvy o Bradavice a podílela se na obnov? školy.

 
Forum