Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Stipendia

Snahu, píli a dobré výsledky je nutno odměnit, proto jsou tu pro vás školní a kolejní stipendia. Jde o různá stipendia, jejichž podmínky se liší, proto následujícím informací, prosím, věnujte pozornost.

 

Školní prospěchové stipendium

O toto stipendium si můžete na konci školního roku, po vyvěšení oznámení na nástěnku školy, zažádat v tom případě, že splňujete následující podmínky:

 

- Nejhorší známka na vysvědčení je „chvalitebný“ (2)

- Výsledný průměr není vyšší než 1,3.

- Nepropadli jste, a tedy jste letos neopakovali ročník.

- Máte vystudovaný minimální počet předmětů odpovídající ročníku.

 

První stupeň (1. a 2. ročník)

- Podmínkou je výborná ze Základů magie.

- Celkem je nutné mít vystudováno minimálně 5 předmětů (včetně ZM)

 

Druhý stupeň (3. až 5. ročník)

- Vystudováno nejméně 8 předmětů.

 

Třetí stupeň (6. a 7. ročník)

- Vystudováno nejméně 5 předmětů.

 

Výše prospěchového stipendia se pohybuje v rozmezí 11 až 15 galeonů.

 

Zkouškové stipendium

V případě úspěšného zvládnutí zkoušek NKÚ či OVCE si taktéž můžete zažádat o stipendium. Toto stipendium nevylučuje stipendium prospěchové (viz. výše), můžete si zažádat o obě. Samozřejmostí je opět několik podmínek:

 

NKÚ

- Minimálně 4 předměty s ohodnocením Vynikající, či Nad očekávání.

 

OVCE

- Minimálně 3 předměty s ohodnocením Vynikající, či Nad očekávání.

 

Ostatní známky, pokud jste dosáhli na základ stipendia, můžete mít libovolné. Výše stipendia se vypočítává z množství zkoušek a dosažených výsledků.

 

Kolejní prospěchové stipendium

I Mrzimor si dobrých výsledků šikovných studentů cení, proto máte možnost získat na konci každého školního roku taktéž kolejní stipendium, které je nezávislé na těch školních. Může tedy získat peníze za svou celoroční práci hned dvakrát a to pokud splňujete následující podmínky:

 

· Na vysvědčení nemáte žádnou trojku (dobrý).

· Nesmí se jednat o opakovaný ročník.

· Celkový průměr známek smí být nejhůře 1,39.

· Máte vystudovaný minimální počet předmětů odpovídající ročníku.

 

Podmínky pro první stupeň (první a druhý ročník):

- Odstudováno minimálně 5 předmětů.

 

Podmínky pro druhý stupeň (třetí až pátý ročník):

- Odstudováno minimálně 8 předmětů.

 

Podmínky pro třetí stupeň (šestý a sedmý ročník):

- Odstudováno minimálně 5 předmětů.

 

Podmínky pro zkouškové stipendium (NKÚ a OVCE), 10gl:

- Zkoušky minimálně ze 4 předmětů s nejhorší známkou "nad očekávání.".

 

Odměny, záležící na vašem průměru:

1,00 až 1,09 včetně získá 10gl.

1,10 až 1,29 včetně získá 5gl.

1,30 až 1,39 včetně získá 2gl.

 

Famfrpálové stipendium:

Ve školním roce 2084/2085 se kolej rozhodla nejlepší studenty ohodnotit finanční odměnou na jejich osobní rozvoj v tomto sportu. Samozřejmě se to bude odvíjet od Vaší snahy se dostavit na tréninky a plnit veškeré pokyny udávané kapitánem družstva. Doufáme, že tato změna přivede nejen stávájící hráče, ale také nové, kteří by mohli jednou dokázat v tomto odvětví prorazit.

Podmínky získání stipendia:

Tedy během celého roku bude sledována vaše účast na tréninku a samozřejmě snaha. Veškerou tuto evidenci vede kapitán družstva. Na konci roku ji předá kolejní ředitelce a ta podle následující tabulky provede vyplacení odměn.

Účast (%)
Výplata
100% 8 Gl
80% - 99% 6 Gl
79% - 60% 4 Gl
 
Forum