Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Helga z Mrzimoru

Jméno Helga je od Helge, ze staré norštiny - heilagr znamená "prosperující" nebo "odvážné". Mrzimor by mohlo znamenat "rozzlobit a bafat (huff and puff)" nebo bou?livý. "Huff" také znamená dýchat a "Puff" je st?edov?ký termín pro pe?ivo.

Tato dobrosrde?ná žena se narodila v 10. století na území širokého údolí ve Walesu. Helga se p?átelila s Rowenou z Havraspáru ale na rozdíl od ostatních zakladatel? školy, Helga nedbala na ctnosti jako odvaha, inteligence a na místo toho ve své koleji ráda vítala oby?ejné studenty, kterým pak s chutí p?edávala své znalosti.

Málo kdo ví, že v dobách založení Bradavic vynikala Mrzimorská kolej v oblasti kuchy?ských kouzel, aby ne, když Helga byla vášnivou kucha?kou a mnohé její recepty jsou používány v Bradavicích dodnes. Ona byla také tou, která za?ídila, že kuchy?skou ?innost budou vykonávat v Bradavicích sk?ítci.

Potomkem Helgy z Mrzimoru je Hepzibah Smith a pravd?podobn? také Zachariáš Smith.


 
Forum