Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Hepzibah Smith

Tato ?arod?jka prohlašovala, že je potomkem Helgy z Mrzimoru. Za svého života byla velmi bohatá a sbírala cenné artefakty, což se jí pozd?ji stalo osudným. V pokro?ilém v?ku to byla tlustší dáma, která ráda nosila r?zné r?žové šaty a okolí jí p?irovnávalo k tajícímu r?žovému dortu.

Nejvíce cen?ným majetkem, který vlastnila byl pohár Helgy z Mrzimoru a medailonek Salazara Zmijozela, který za velkou ?ástku koupila od Caractacuse Burkeho.

B?hem práce v Borgin&Burkes se seznámila s Tomem Riddlem, kterému jednoho dne omylem ukázala ony vzácné artefakty, které si jinak poctiv? hlídá a schovává - pravd?podobn? i proto, že byla naivní, ješitná a Riddle jí pochleboval o její kráse a povaze. O?i Toma zá?ily chamtivostí p?i pohledu na tyto dv? v?ci a shodou okolností byla o dva dny pozd?ji Hepzibah nalezena mrtvá ve svém dom?. Její smrt zap?í?inil neznámý jed v jejím kakau. Zatímco na Toma Riddla nikdy nepadlo podez?ení, domácí sk?ítek Hokey, který pracoval u Hepzibah byl zat?en a uv?zn?n v Azkabanu.

Oba artefakty se pozd?ji staly viteály lorda Voldemorta.

 

 
Forum