Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Nymphadora Lupin - Tonks

Žila v letech 1973 až 2.5. 1998. Jejím otcem byl pan Ted Tonks, mudla, jehož si její matka Andromeda vzala i p?es to, že rodina s jejím s?atkem nesouhlasila, což se také stalo hlavním d?vodem, pro? byla Andromeda vypálena z rodiného gobelínu rodu Black?, zatímco její sestry Bellatrix a Narcissa tam z?staly, protože si vzaly kouzelníky z vážených ?istokrevných rod? a to Rudolfuse Lestranga a Luciuse Malfoye. Nymfadora byla taktéž vzdálená sest?enice Siriuse Blacka, bratrance její matky a zárove? sest?enice Draca Malfoye, jež byl n?kdejším nep?ítelem Harryho Pottera.


Nymfadora byla již od malinka pon?kud temperamentn?jší dít?, ale to jí jist? sloužilo jen ke cti. Když byla dít?, tak se u ní taktéž projevilo, že je metamorfág, což ?asto a ráda využívala ke vtípk?m zm?ny tvaru svého nosu ?i m?n?ní vzhledu, p?edevším barvy vlas?. Když bylo malé Tonks, jak si ráda nechávala ?íkat, nebo? své jméno považovala za p?íšerné, jedenáct let, tak jí, stejn? jako spoust? dalších d?tí, p?išel dopis z Bradavické školy ?ar a kouzel. Tak se tedy malá Nymfadora vydala do Bradavic, kde jí Moudrý klobouk za?adil do koleje Mrzimor.


O tom jaké bylo její studium moc nevíme, ale jisté je, že nikdy nebyla jmenována prefektkou, že prý k tomu nem?la vhodné vlastnosti. Nicmén? ani to, že byla prý pon?kud nepo?ádná a nešikovná, jí nezabránilo v tom, aby se stala bystrozorkou. A to bystrozorkou takových kvalit, že se stala ?lenkou Fénixova ?ádu, tajného spolku, jež založil Albus Brumbál, n?kdejší ?editel Bradavické školy. Tento spolek byl založen jakožto seskupení lidí, jež si dali za úkol bojovat proti pánu zla, Voldemortovi. ?leny p?vodního Fénixova ?ádu byli i James a Lily Potterovi, rodi?e Harryho Jamese Pottera.


Dle dobových záznam? víme, že Tonks byla p?ítomna p?i zajišt?ní bezpe?né cesty Harryho Pottera od jeho drahých p?íbuzných, Dursleyových a to hned dvakrát. P?i druhém p?evozu prý už byla zamilovaná do Remuse Lupina, jež ovšem její lásku necht?l op?tovat, nebo? m?l strach, že jeho prokletí mu nedovoluje být š?astný. Tím prokletím bylo to, že byl vlkodlakem..Nicmén? nakonec se Nymfado?e povedlo Remusovi dokázat že chce být jen s ním a nakonec se tedy vzali a Tonks porodila syna Teddyho, který po matce zd?dil to, že byl taktéž metaformágem.


Jejich št?stí ovšem trvalo jen krátkou dobu, nebo? již necelý rok po svatb? byli Remus i Tonks zavražd?ni p?i bitv? o Bradavice. Nymfadoru, jež skonala v pouhých 25-ti letech, zabila vlastní teta Bellatrix Lestrange. Remuse zabil Antonin Dolohov. A tak skon?il p?íb?h této mladé, odvážné, ?estné a milé ženy. Ješt? musíme zmínit jak to dopadlo s malým Teddym. Byl vychován babi?kou Andromedou, jež b?hem války p?išla o celou rodinu, nebo? i její muž byl zabit. Taktéž si vytvo?il blízký vztah k Harrymu Potterovi a jeho rodin?, jež m?l Harry s Ginny, rozenou Weasleyovou.

 

 
Forum