Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Tlustý mnich býval do uzav?ení Bradavic kolejním duchem Mrzimoru. Byl to usmívající se muž, který ?asto a rád odpoušt?l. Byly i doby, kdy se p?imlouval za strašidlo Protivu. Byl velice laskavý, každému pomáhal, bylo-li to v jeho silách. Tohoto ducha si všichni oblíbili pro jeho komunikativnost a rozumné vystupování. Když m?l dobrou náladu, dala se s ním užít i po?ádná legrace. Nikdy se nestalo, aby n?komu ?ekl k?ivého slova. Vše ?ešil s naprostým klidem a rozvahou. Jak zem?el, to není známo, ale ví se, že jednoho dne, v roce 1950 se náhle objevil v Bradavicích už jako duch, kde z?stal nav?ky. P?ed tím, než zem?el chodil do Bradavic jako student Mrzimoru. Jednoho dne ale bez udání jakéhokoli d?vodu odešel a nikdo o n?m neslyšel do té doby, než se ve škole objevil jako duch. Nikomu neprozradil p?í?inu své smrti, ale byl to duch, na kterého se dalo vždy spolehnout. Nevypadal nijak smutn?, se smrtí se vyrovnal docela dob?e.

 
Forum