Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Cedric Diggory

"Vzpome?te si, až p?ijde váš ?as a vy budete muset u?init volbu mezi tím, co je správné a co je snadné, vzpome?te si, co se stalo s chlapcem, který byl dobrý, laskavý a state?ný, protože zk?ížil cestu Lordu Voldemortovi. Vzpome?te si na Cedrica Diggoryho. "
Albus Brumbál

Rodi?e: Amos Diggory a jeho manželka
Barva vlas?: hn?dá   
Barva o?í: šedá   
Postava: sportovní
H?lka: jasanová s ocasní žíní jednorožce (12 1/4")

Cedric se narodil (?íjen 1977) a vyrostl v blízkosti Ottery St Catchpole a za?al navšt?vovat Bradavice 1. zá?í 1989. Byl sportovn? založený a díky tomu se vypracoval na post kapitána famfrpálového týmu a zárove? chyta?e. B?hem svého studia se stal v pátém ro?níku prefektem koleje a v jeho povaze se promítaly všechny ctnosti Mrzimorské koleje.

Jako jediný byl spravedliv? vybrán z celých Bradavic, aby se zú?astnil Turnaje t?í kouzelnických škol. P?i t?etím úkolu nebyl p?enesen zp?t do Bradavic nýbrž na h?bitov v Little Hangletonu, kde by byl zabit posluhova?em Lorda Voldemorta Peterem Pettigrewem, a kde pomohl, již v podob? ducha, Harrymu Potterovi odvrátit kletbu Lorda Voldemorta. Cedric Harryho požádal o to, aby jeho t?lo p?enesl zp?t do Bradavic a tak se i stalo.

Jeho rodina byla zdrcena a ministerstvo celou záležitost tutlalo, jelikož si nehodlalo p?ipustit, že nejobávan?jší ?ernokn?žník je zp?t. V Bradavicích se každý rok 26. ?íjna vyv?šují v prostorách Mrzimorské spole?enské místnosti ?erné prapory, které symbolizují boj proti temné stran? a studenti si p?ipomínají smrt významné osobnosti své koleje.

 
Forum